Spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej SHDK RP - 08 grudnia 2018 r. - Warszawa

1989 - 2018
Już 30 lat działamy na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa w Polsce
Przekaż za 2018 rok
podatku
dla
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczpospolitej Polskiej

KRS 0000186577
Nr Konta 04 1050 1214 1000 0022 7154 7685