Spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej SHDK RP - 10 czerwca 2017 r. - Harta

1989 - 2015
Już od ponad

25 lat

działamy by ratować ludzkie życie.
Przekaż za 2015 rok
podatku
dla
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczpospolitej Polskiej

KRS 0000186577
Nr Konta 04 1050 1214 1000 0022 7154 7685