AKTUALNOŚCI

~~*>>*~~*<<*~~*>>*~~
Odbył się w Dąbrowie Górniczej Kongres SHDK RP w dniu 22.09.2018 r.
Przyjęto sprawozdanie merytoryczne RG SHDK RP oraz sprawozdanie finansowe, Przyjęto również sprawozdanie z pracy GKR.Udzielono ustępującej RG SHDK RP jednogłośnie absolutorium i votum zaufania. Uudzielono jednogłośnie absolutorium GKR. Przyjęto nowy statut - tekst jednolity.
Wybrano nowe władze SHDK RP na kadencję 2018-2022 w osobach:
Rada Główna: Prezes RG SHDK RP Tomasz Ogrodnik
Wiceprezes RG SHDK RP Wojciech Krełowski
Wiceprezes RG SHDK RP Leszek Nowak
Skarbnik RG SHDK RP Darosław Malara
Sekretarz RG SHDK RP Kamila Sawicka;
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną SHDK RP w osobach
Piotr Pękalski Przewodniczący GKR
Bartłomiej Siwiński - członek GKR
Andrzej Bugielski - Członek GKR
Jacek Matusiak - członkek GKR.

Święta Wielkanocne 2018

Szanowni Państwo,
11 czerwca na błoniach PGE Narodowego odbędzie się inauguracja „Trasy Czerwonej Nitki” popularyzującej ideę krwiodawstwa. W planie wydarzenia liczne atrakcje: koncerty zespołów De Mono i Loka, warsztaty i pokazy sportowe, symulatory bezpiecznej jazdy, atrakcje dla dzieci i młodzieży, mobilne punkty pobierania krwi i wiele innych aktywności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Start atrakcji o godzinie 13:00.Bądź z nami i pokaż, że krew, to najcenniejszy dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi!W załączeniu przesyłamy plakat i ulotkę w formacie umożliwiającym zamieszczenie na stronach internetowych i facebooku oraz informacje komunikujące o wydarzeniu (www. oraz FB).
Z poważaniem,
Narodowe Centrum Krwi

 
  Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26.04.2016 r. odszedł do wieczności w wieku 74 lat Jacek Maria Łysoń nasz Przyjaciel, były Członek Rady Prezesów SHDK RP i Prezes Klubu HDK im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie.


Cześć Jego Pamięci

  W związku z pojawiającymi się przypadkami wzywania do zapłaty przez firmy windykacyjne, sądy, fundusze sekularyzacyjne Członków Stowarzyszenia lub członków ich rodzin, prosimy o jak najszybszy kontakt z radcą prawnym stowarzyszenia, oraz przesyłanie na adres e-mail: kancelaria@baltic-lawyers.pl doręczonych dokumentów, w celu ich analizy i oceny sytuacji prawnej osoby wezwanej. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku odbioru korespondencji sądowej prosimy o zaznaczenie daty jej doręczenia z uwagi na czas i terminy czynności sądowych.

Z wyrazami szacunku
Prezes Rady Głównej SHDK RP Tomasz OGRODNIK


PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA podpisał oświadczenie woli.

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Gdyni odbyło się spotkanie Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK RP.
 Spotkania Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK RP w 2016 r.
1. - Marzec    - Dąbrowa Górnicza
3. - Czerwiec - Kalisz
2. - Wrzesień - Gdynia
4. - Grudzień - Pruszków 
~~*>>*~~*<<*~~*>>*~~
25 LAT STOWARZYSZENIA HDK RP
20.10.2014
W Olsztynie 18 października 2014 w pięknym hotelu Manor odbył się Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Na obchody Jubileuszu Ćwierćwiecza przybyły kluby z całej Polski. Byli obecni nie tylko zrzeszeni w SHDK RP ale także kluby HDK z innych organizacji.
~~*>>*~~*<<*~~*>>*~~
VII Kongres SHDK RP
14.09.2014
13 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej odbyło się ostatnie spotkanie Rady Głównej VI Kadencji na którym omówiono podjęte działania od czerwca 2013 r. W struktury Stowarzyszenia przyjęto kolejny Klub HDK przy Węźle PKP w Kutnie a Prezesa Klubu Mariana Kowalskiego przyjęto na członka RG SHDK RP. Ze struktur SHDK RP usunięto Miejski Klub HDK w Piotrkowie Trybunalskim oraz kolegę Roberta Szulca z członka RG SHDK RP. Prezes Stowarzyszenia Tomasz Ogrodnik podziękował wszystkim Członkom RG SHDK RP za cztery lata ciężkiej i wytrwałej pracy na rzecz szerzenia idei honorowego krwiodawstwa. Na tym obrady zakończono.

O godzinie 12.30 rozpoczął się VII Kongres SHDK RP - Krajowy Zjazd Delegatów SHDK RP. Podczas obrad przyjęto Regulamin Obrad Kongresu oraz Porządek Obrad. Dużo czasu
Delegaci poświęcili nad dyskusją i przyjęciem zmian zapisów w Statucie SHDK RP. Prezes RG SHDK RP Tomasz Ogrodnik, jak również Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Tadeusz Lesiński złożyli Delegatom sprawozdania z czteroletniej działalności Stowarzyszenia i GKR i poprosili o udzielenie absolutorium, które otrzymali jednogłośnie. Po
udzieleniu absolutorium ustępującemu Prezydium RG SHDK RP i GKR przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia. W drodze głosowania Prezesem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej na kolejną VII kadencję ponownie został wybrany kol. Tomasz Ogrodnik, a w skład Głównej Komisji Rewizyjnej SHDK RP weszli: kol. Piotr Pękalski, kol. Dorota Michalczak, kol. Jacek Matusiak, kol. Oskar Mościcki oraz kol. Andrzej Bugielski.
Na koniec obrad nowy Prezes podał skład nowej Rady Głównej do której weszły następujące osoby: Krzysztof Wasilewski - wiceprezes, Tomasz Fojut - wiceprezes, Kamila Grygiel - sekretarz, Darosław Malara - Skarbnik.
Na kongresie po raz pierwszy w historii SHDK RP powołano prezesa honorowego, którym został założyciel Stowarzyszenia kol. Władysław Jan Lankau z Białegostoku. 
~~*>>*~~*<<*~~*>>*~~
Podziękownie

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca,
za wpłacenie 1% na działalnośc statutową
dla kubów
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzieki Waszej dobrej woli,
kluby SHDK RP, mogą realizować cele statutowe
polegające na ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących.

Dziękujemy

Rada Główna SHDK RP
~~*>>*~~*<<*~~*>>*~~