Archiwum

Spotkanie Rady Głównej
07 czerwca 2014
Police
W Policach, 07 czerwca odbyło się Spotkanie Rady Glównej. Po zapoznaniu sie z porządkiem obrad, uczestnicy przystąpili do realizacji wytycznych. Podczas tych obrad w struktury Stowarzyszenia, został przyjęty kolejny klub z Gdyni. Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni. Wszyscy członkowie Rady Głównej obecni za spotkaniu głosowali jednogłośnie za przyjęciem klubu z Gdyni w struktury Stowarzyszenia.
II Zjazd Weteranów Krwiodawców
Kruszwica 4-6 września 2015
Propozycję wzięcia udziału w II Zjeździe Weteranów Krwiodawców, przedstawił na spotkaniu Rady Głównej przedstawiciel klubu z Polic kol. Czesław Sieczkarek. Jako przykład dobrej...>>>czytaj więcej>>>
Nasi przyjaciele mają 40 lat
          Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. "H. Dunant'a" w Policach, ochodził 40-lecie swojego istnienia. 
Tuż po spotkaniu Rady Głównej, zaproszone kluby udały się na uroczystą Akademię z tej okazji... >>>więcej>>> 
Spotkanie Rady Głównej
15 marca
Dąbrowa Górnicza
Tym razem, spotkanie Rady Głównej, odbyło się 15 marca br. w siedzibie związków zawodowych w Dąbrowie Górniczej (al. Piłsudskiego 92)
Podjęto uchwały:
-zwołującą Kongres zwyczajny w dniu 13 września 2014r.
-ujednolicające nazwy klubów działających w Stowarzyszeniu.
Podczas spotkania w szeregi Stowarzyszenia został przyjęty Klub HDK KWK "Julian" w Piekarach Śląskich.

Zrównanie wyborów w Stowarzyszeniu
Termin wyborów - do 31 maja 2014

Aby nie było wątpliwości i zastrzeżeń, że Prezydium Rady Głównej, zostało wybrane przez "naszych poprzedników" i my nie musimy podpisywać i respektować uchwał - została podjęta uchwała o zrównaniu wyborów.

Co to oznacza w rzeczywistości?

  • W klubach w których wybory maja się odbyć w 2014 roku zgodnie z mijającą kadencją, wybory nastąpią do 31 maja. Tu kluby skrócą lub wydłużą kadencję o kilka tygodni lub parę miesięcy.
  • W klubach w których wybory mają się odbyć za rok lub dwa lata, nowe wybory muszą zostać przyspieszone.
  • Kluby w których, zgodnie z uchwałą Rady Głównej, do końca maja nie zostaną przeprowadzone wybory i wybrani delegaci na Kongres, nie będą mogły brać udziału w Spotkaniach Rady Głównej.
  • Zgodnie z Uchwałą, każdy klub bez względu na ilość członków, musi wybrać dwóch delegatów na Kongres SHDK RP (13 września 2014).

Wyniki wyborów, muszą zostać podane do Prezydium RG SHDK RP do 31.05.2014 g.24:00
Koniec wydawania zaświadczeń imiennych ?
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w związku z pismem Narodowego Centrum Krwi, znak NCK-WWKS/1684/214-rckik/DP/2013 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie działań zmierzających do zaprzestania uzależnienia leczenia pacjentów, dla których istnieje potrzeba przetaczania krwi i jej składników, od zapewnienia odpowiedniej ilości krwi od dawców będących krewnymi, znajomymi danego pacjenta-praktyki niezgodnej z obowiązującym prawem (art. 20 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), informuje, że od dnia 14.10.2013 zgodnie
z otrzymanym poleceniem zaprzestaje wydawania imiennych zaświadczeń potwierdzających oddanie krwi i jej składników dla konkretnego pacjenta na rzecz, którego była oddana krew. Informacja powyższa została przekazana do lekarzy odpowiedzialnych za leczenie krwią w podmiotach leczniczych, pracowników Banku Krwi, oraz wszystkich lekarzy przetaczających krew.
Podkreślamy jednocześnie, że liczymy na współpracę i zrozumienie potrzeby oddawania krwi, w celu zapewnienia samowystarczalności w zakresie krwi i jej składników.
23.08.2014
Prezydium SHDK RP 
składa 
serdeczne podziękowania firmie 
PW KRYSTIAN Sp. z o.o. z PRZYSUCHY 
na ręce 
Pani Elżbiety Rogowskiej 
za wspaniałą współpracę 
oraz 
pomoc w realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia HDK RP.
 
Dziękujemy
23.08.2014
Z głębokim smutkiem i żalem
zawiadamiamy, iż w dniu dzisiejszym odszedł od nas
nasz kolega i przyjaciel

śp. Leon Piecuch

były prezes klubu SHDK RP w Kędzierzynie-Koźlu

Cześć Jego pamięci
Podziękowania
Bierzmy z nich przykład 
Godziny otwarcia placówek na terenie całego kraju znajdziecie Państwo na stronie:

www.nck.gov.pl w zakładce SŁUŻBA KRWI lub >>>tutaj>>>
Zebranie Rady Głównej - Dąbrowa Górnicza - 16 marca 2013
16.03.2013
15 marca w siedzibie Rady Głownej Stowarzyszenia HDK RP w Dąbrowie Górniczej odbyło się Posiedzenie Prezydium Rady Głównej. W roli obserwatowra zaproszono Główną Komisję Rewizyjną. Podjęto kilka kluczowych decyzji i przygotowano podwaliny na spotkanie Rady Głównej.
W sobotę 16 marca odbyło się spotkanie Rady Głównej SHDK RP. W pierwszej kolejności Prezydium RG złożyło wniosek aby powrócono do uprawnień Rady Głównej. Jednym z głównych założeń jest, że Prezydium RG może w trakcie między zebraniami Rady Głównej, przyjmować w swoje szeregi nowych członków (kluby) lecz samoistnie nie może ich pozbawiać członkostwa. Wprowadzi to szybszą "obsługę" tych klubów, które będą chciały wstąpić do Stowarzyszenia. Następnie Rada Główna postanowiła przyjąć w swoje szeregi kolejny klub HDK. Jest nim Miejski Klub HDK w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejnym ważnym posunięciem Rady Głównej było usunięcie z szeregów Stowarzyszenia dwóch klubów:
Klub SHDK RP w Szczytnej
Klub SHDK RP im. "Dziewięciu z Wujka" przy KWK "Wujek" w KatowicachUstalono także, że spotkanie Rady Głównej zaplanowane na czerwiec - nie odbędzie się w Białymstoku. Miejsce spotkania zostanie ustalone i wysłane wiadomością email do członków Rady Głownej. 

~~~~**********~~~~