Bilans finansowy

Rok 2016
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2016

Pobierz pliki

Rok 2015
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015

Pobierz pliki

Rok 2014
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2014
Rok 2013
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013 
Rok 2012
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2012 
Rok 2011
Pełen bilans finansowy Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2011