Co słychać w 2017 r.


  W dniu 24.06.2017r. Zarząd Klubu HDK "DAR"przy WZK "Victoria"w Wałbrzychu zorganizował z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy zawody wędkarskie o Puchar Prezesa WZK "Victoria" S.A. W zawodach udział wzięli członkowie klubu shdk, pracownic firmy, pracownicy spółki zależnej - sympatycy idei oddawania krwi. W zwodach zwyciężył Jacek Krajewski wynikiem - 7,17 kg. Drugie miejsce zajął Paweł Gomułka wynikiem - 6,64 kg. Trzecie miejsce zajął Romuald Kostrzycki wynikiem 5,77 kg. Wszyscy uczestnicy otrzymali otrzymali pamiątkowe medale fundatorem nagród był Zarząd WZK "Victoria" S.A, które wręczył Prezes Zarządu Pan Michał Bednarek.
Janusz Grodzki-prezes Klubu

Dnia 18.06.2017 r. w kościele parafialnym w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin odbyła się Msza Św. w intencji krwiodawców. Msza odbyła się z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. W trakcie mszy Ks. proboszcz Tadeusz Wróbel w asyście księży wikariuszy poświęcił klubowy sztandar.
Prezes Klubu Janusz Grodzki 

  W dniu Światowego Dnia Krwiodawcy tj 14.06. na Wałbrzyskim Rynku odbyła się już 4 edycja akcja pobory krwi pod hasłem "Wałbrzyska Kropla Krwi ". Organizatorem akcji był Klub SHDK "DAR" przy WZK "Victoria" w Wałbrzychu, oraz RCKIK w Wałbrzychu. Akcję honorowym patronatem objął Prezydent miasta Wałbrzycha Roman Szełemej. Do oddania krwi zarejestrowało się 51 Wałbrzyszan. Krew oddało 36 osób. Akcję zaszczycił swoją obecnością Prezydent miasta Roman Szełemej oraz Prezes Zarządu WZK "Victoria" S.A. W części oficjalnej zasłużeni dawcy krwi otrzymali odznaki ZHDK III i II stopnia, a ci członkowie Klubu którzy oddali w 2016 r. max. ilość 2700 ml otrzymali pamiątkowe statuetki. Ratownicy medyczni demonstrowali udzielanie pomocy.
Prezes Klubu Janusz Grodzki 

Odbyła to cykliczna akcja poboru krwi w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. W dniu 7 czerwca 2017 r.
Więcej na stronie klubu zapraszamy - Zarząd

W dniu 21 marca 2017 r. w dzień wagarowicza, a zarazem pierwszy dzień wiosny przyszło krew oddać 31 chętnych oddać krew.
Więcej na stronie klubu zapraszamy - Zarząd

  W dniu 4 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla Krwiodawczyń z Klubu HDK "Dar" przy WZK "Victoria" zorganizowane przez Zarząd Klubu. Panie, które w ubiegłym roku oddały największą ilość krwi otrzymały Klubowe " Victorie". Każda z Pań otrzymała również po kwiatku i słodkim upominku .
  Dyrektor RCKiK w Wałbrzychu certyfikaty Prawdziwej Kobiety.