Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , na wniosek Prezesa klubu, zatwierdzony przez Wojewodę odpowiedniego dla działalności klubu. Krzyż Kawalerski może otrzymać krwiodawca, za wybitne zasługi dla ratowania ludzkiego życia oraz na niwie krwiodawstwa. Krzyż Kawalerski krwiodawca może otrzymać po okresie 6 lat od otrzymania Złotego Krzyża Zasługi.