Rada Główna

SKŁAD RADY GŁÓWNEJ SHDK RP
VIII Kadencji 2018 - 2022
**********
Prezes RG SHDK RP
Tomasz Ogrodnik
tel. 609 933 998
**********
Wiceprezes RG SHDKK RP
Wojciech Krełowski
tel. 603-816-210
mail: wkblady@gmail.com
**********
Wiceprezes RG SHDK RP
Leszek Nowak
tel. 602-274-651
**********
Sekretarz SHDK RP
Kamila Sawicka
tel. 501 341 344
**********
Skarbnik SHDK RP
Darosław Malara
tel. 600 780 006
e-mail: mmdrsecret@gmail.com
**********
Prezes Honorowy SHDK RP
Władysław Jan Lankau
tel. 530 037 014
**********