RADA PREZESÓW SHDK RP

Rada Prezesów
01. Władysław Jan Lankau
02. Konrad Pawłoś
03. Adam Okoń
04. Tadeusz Gołaś
05. Zbigniew Szwankowski
06. Jolanta Kozłowska
07. Kazimierz Rudaniecki
08. Maciej Strysik
09. Julian Aleksander Michaś
10. Krzysztof Wasilewski
11. Paweł Szczepanik
12. Paweł Gil
13. Henryk Kubiak
14. Przemysław Falkowski
15. Jacek Stochmal
16. Janusz Baraniec
17. Stanisław Kowalczyk
18. W trakcie zmian  
19. Wojciech Krełowski
20. Mirosław Siekacz
21. Mieczysław Kowalski
22. Piotr Biskup
23. Stanisław Pociask
24. Marek Winowski
25. Maciej Chełmecki
26. Maciej Bartoszek
27. Andrzej Bylebył
28. Henryk Cyl
29. Wojciech Zieliński
30. Waldemar Anuszewski
31. Artur Sawicki
32. Jacek Świderski
33. Przemysław Sielski
34. Paweł Dworakowski
35. Jan Bem
36. Andrzej Krzyjszczyk
37. Stanisław Pisarczyk
38. Bartosz Janusz
39. Tomasz Fojut
40. Michał Pokorzyński
41. Krzysztof Beczek
42. Stefan Remont
43. Agnieszka Ziętek
44. Danuta Zając
45. Zbigniew Buda
46. Janusz Grodzki
47. Marek Roman
48. Dorota Michalczak
49 Leszek Nowak
aktualizacja - proszę pisać mail jam@golmis.pl