Xtreme Detektor, Czujnik Dymu Xd10 Na Baterie

29.00

Opis

Xtreme

Detektor czujnik dymu XD10 9VTEST URZĄDZENIAUWAGA!!! W celu zachowania sprawnego działania urządzenia, urządzenie powinno przechodzić regularnie przeglądy oraz być regularnie testowane!WYBÓR MIEJSCA INSTALACJIW celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zaleca się instalację urządzenia we wszystkichpomieszczeniach i na każdym poziomie budynku mieszkalnego (zarówno tam, gdzie znajdują sięurządzenia lub instalacje mogące stanowić potencjalne źródło pożaru ale również w innychpomieszczeniach).OKRES UŻYTECZNOŚCI URZĄDZENIAŚredni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5 lat. Czas ten jest ściśleuzależniony od warunków środowiskowych w których urządzenie pracowało, daty produkcji, ilości aktywacjialarmu itp.) Zaleca się regularne zastępowanie wysłużonych modeli nowymi.WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEMAby zminimalizować zagrożenie związane z pożarem należy regularnie (przynajmniej raz na pół roku) zlecaćwykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominów orazspalin z urządzeń zasilanych paliwem. Wszelkie urządzenia grzewcze zawsze należy instalować zgodnie zzaleceniami producenta i stosować się do lokalnych przepisów budowlanych. Wszystkie urządzenia powinnybyć instalowane i sprawdzane przez specjalistów po instalacji. Należy regularnie badać połączenia rurdoprowadzających paliwo lub odprowadzających spaliny, pod kątem wszelkich nieszczelności, pęknięć, śladówrdzy itp. Należy bezwzględnie zapoznać wszystkich domowników z urządzeniami alarmowymiwykorzystywanymi w instalacji.URUCHOMIENIE ALARMUW momencie uruchomienia alarmu należy:ź BEZWZGLĘDNIE OPUŚCIĆ ZADYMIONE POMIESZCZENIE W KTÓRYM URUCHOMIŁ SIĘ ALARMź Skontaktować się ze Strażą Pożarną lub Policjąź W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomów zatrucia (np. ból głowy) u siebie lubktóregokolwiek z domowników, bezwzględnie skontaktować się z lekarzemź W przypadku wystąpienia fałszywego alarmu, należy sprawdzić poprawność instalacji oraz wybór miejscainstalacji urządzeniaCECHY URZĄDZENIA- Czujnik fotoelektryczny wysokiej jakości- Sygnalizowanie alarmu dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym- Wbudowana funkcja do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji prawidłowego działania urządzenia oraz resetowania urządzenia w czasie alarmu.- Sygnalizowanie konieczności wymiany baterii (sygnał dźwiękowy cyklicznie powtarzający się w regularnych odstępach – około 40 sekundowych)- Funkcja oszczędzania energii- Wysoka skuteczność działaniaSPECYFIKACJA- Zasilanie: 1 bateria 9V DC- Rodzaj czujnika: fotoelektryczny- Pobór prądu w czasie czuwania: >10uA- Pobór prądu w czasie alarmowania: >10mA- Głośność: >80 dB- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10stC ~ 50stC- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10% ~ 90% R.H.

współczynnik korygujący
, benning pv2
, famas
, ściernica listkowa
, lampka do odrabiania lekcji
, wskaźnik napiecia
, oprawka do girlandy
, sklep hydrauliczny lubin
, oświetlenie spot
, rura 42mm
, nóż krona
, o5
, g turbo
, sruby teowe

yyyyy

Detektory